Domeinen
Burger markt en overheid
Maatschappelijke dynamiek
Grote transities
Methoden en technieken
Geopolitiek
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
.
DeDurfplaats faciliteert de majeure transitieprocessen met inzet van kennis en kennissen Transitie van energiesystemen van fossiel naar herwinbaar Transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie Transitie van bestuur systemen van centraal naar participatief decentraal Transitie van mobiliteit systemen naar duurzaam en slim Transitie van ruimtelijke inrichting naar toekomstbestendigheid
Naar de nieuwe wereld
Zie het volledige Durfplaats Nieuwsoverzicht